Vindecând răni ale inimilor neîncrezătoare

El oferă ochilor îndoielnicilor semnele crucii care au rămas în mâinile şi picioarele Sale şi îi invită pe ei să-L pipăie cu minuţiozitate.

(In. 20, 20) Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul.

El oferă ochilor îndoielnicilor, semnele crucii care au rămas în mâinile şi picioarele Sale şi îi invită pe ei să-L pipăie cu minuţiozitate. El face aceasta pentru că urmele cuielor şi ale suliţei s-au păstrat să vindece rănile inimilor neîncrezătoare, astfel încât nu cu credinţă şovăitoare, ci cu cea mai sigură convingere, ei să poată înţelege că materia care zăcea în mormânt avea să stea pe tronul lui Dumnezeu Tatăl.

(Sfântul Leon cel Mare, Predica 73.3, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)

Ultimele din categorie