(Video) Corurile „Sfântul Ioan Damaschin” și „Buna Vestire” - Eclogarie, glas 1 (Chinonicul din Sâmbăta Mare)