(Video) LIVE: Arhim. Efrem Vatopedinul, în dialog cu credincioși americani