Maica Domnului îndeamnă la pocăinţă

Ierasm şi-a mărturisit păcatele sale în faţa tuturor fraţilor călugări, părându-i rău de tot ce a făcut. A treia zi, după făgăduinţa Maicii lui Dumnezeu, a plecat din această viaţă urcându-se la cer, pentru a intra în locaşul cel de veci.

Sfântul Ierasm, călugărul de la Pecersca, a avut multe comori moştenite de la părinţii săi, pe care le-a dat bisericii Maicii Domnului.

După aceea, cu îndemnarea, vrăjmaşului sufletesc a început a petrece viaţă necuvioasă, lenevindu-se la rugăciune, la post și la alte bunătăți sufletești.

În acea vreme îmbolnăvindu-se, era aproape să moară. Atunci i s-a arătat lui Maica Precista, ţinând în braţe pe Hristos ca Prunc şi i-a zis lui: „Ierasme, fiindcă tu ai împodobit biserica mea cu icoane, eu încă voi cere Fiului meu, ca să te primească şi să vieţuieşti în împărăţia Lui, numai scoală-te din starea în care te afli şi te pocăieşte de păcatele tale, făcându-te schimnic, căci peste trei zile te voi lua la mine“.

Auzind acestea, Ierasm şi-a mărturisit păcatele sale în faţa tuturor fraţilor călugări, părându-i rău de tot ce a făcut. A treia zi, după făgăduinţa Maicii lui Dumnezeu, a plecat din această viaţă urcându-se la cer, pentru a intra în locaşul cel de veci.

(Protos. Nicodim Măndiță, Minunile Maicii Domnului, Editura Agapis, 2001, p.192)

Ultimele din categorie