Volum dedicat părintelui Arsenie Boca la Editura Andreiana – „Chipul Cuviosului Părinte Arsenie Boca. Premisele unei dezbateri pentru canonizare”

Editura Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului a publicat recent lucrarea Chipul Cuviosului Părinte Arsenie Boca. Premisele unei dezbateri pentru canonizare.

A binevoit Domnul ca studiul de receptare dedicat Cuviosului Părinte Arsenie să vadă lumina tiparului într-un timp, deloc întâmplător, al redefinirii priorităților, în care societatea românească este chemată la un răspuns hotărât – recunoașterea propriilor Părinți duhovnicești...” (Sergiu Ciocârlan)

Lucrarea este semnată de către domnul Sergiu Ciocârlan și apare cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Aceasta este rodul unei activități îndelungate de cercetare a vieţii Cuviosului Arsenie Boca, pe baza documentelor de arhivă publicate până acum, și a celor patru scrieri autentice ale marelui duhovnic, și anume: Cărarea Împărăției, Cuvinte vii, Scrieri inedite și Practica vieții monahale.

Nu e vorba de un studiu exhaustiv – după cum însuși autorul mărturisește –, ci de unul ilustrativ, orientativ, care restituie chipul autentic al viețuirii Cuviosului Părinte Arsenie prin implicarea a două valorizări – cea negativă (cu toate ramificațiile ei contextuale) şi cea prezumată de scrierile Cuviosului. Într-un anume fel, situăm cercetarea pe o direcție diferită de cea actuală –  care valorizează exclusiv prin intermedieri de tip receptiv –, scopul fiind acela de a recupera (cel puțin în parte) pentru acest dialog imaginea Cuviosului Arsenie din propriile scrieri. E un exercițiu hermeneutic care se va derula, așa cum se va putea observa, pe tot parcursul investigației”.

Conștient că nu este un lucru neobișnuit să apară „atitudini diferite cu privire la viața și lucrările unui Cuvios”, autorul afirmă că „este nevoie de timp şi de studiu, pentru o dezbatere onestă, pentru a se crea acel punct de întâlnire de tip eclesiologic. În fond, dezbaterea este deja o întâlnire, o intersectare constructivă a receptărilor.”

În Cuvântul de binecuvântare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu ține să evidențieze faptul că „lucrarea pe care domnul Sergiu Ciocârlan ne-o propune se înscrie în această luminoasă dezbatere privind sfințenia marelui duhovnic prin demontarea extrem de bine argumentată a tuturor acuzelor şi a mistificărilor care sunt invocate ca argumente împotriva canonizării Cuviosului.”

Cuvântului Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu i se mai adaugă și cel al PS Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, care își exprimă bucuria cu prilejul publicării acestui volum, „rugându-L pe Bunul Dumnezeu să aducă prin rândurile ei o rază de «limpezire duhovnicească» în inimile celor apăsați de norii îndoielii”.

Prin acest volum, autorul nu dorește o încheiere sau pecetluire a cercetării obiective și oneste asupra personalității Părintelui Arsenie. Mai degrabă, cartea reprezintă veriga de legătură ce unește scrierile de specialitate deja apărute pe acest subiect, cu viitoarele volume ce vor întregi, pe cât este cu putință, lucrarea de receptare obiectivă.

Volumul de față se adresează atât celor care păstrează o evlavie și o înțelegere corectă a viețuirii Părintelui, cât și celor care au anumite rezerve și nelămuriri. Nădăjduim că – după o lectură atentă și onestă – toți cei interesați vor avea o viziune mai clară. De altfel, Cuviosul Părinte Arsenie s-a confruntat încă din timpul vieții cu o evlavie similară celei de acum, aspect reliefat prin cuvintele: „De nenumărate ori am încercat, și mai încerc, a le stinge capriciile unei credințe necontrolate, cea de domeniul fanteziei – că aceasta nu mântuiește...” (Declarație a Părintelui Arsenie din data de 16 iunie 1948, în ACNSAS, fond Informativ, dosar 2637, vol. 2, f. 311).

Avem convingerea că această lucrare despre Părintele Arsenie Boca – căruia cu evlavie îi cer ajutorul și mijlocirea credincioși din întreaga țară – va fi spre folosul duhovnicesc al tuturor acelora care doresc să se apropie cu sinceritate de Domnul prin acest bine-plăcut al Său!

Volumul poate fi achiziționat de la Librăriile Arhidiecezana Sibiu și Brașov și, în curând, de la librăriile de profil din țară.

(Drd Sorin-Gabriel Pomană – Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” Sibiu)

Citește alte articole despre: carte, volum, recenzie, lectură, Arsenie Boca, Părintele Arsenie Boca

Ultimele din categorie