30 de îndemnuri despre bucuria smereniei (Sfântul Isaac Sirul)

Iată îndemnul meu: mila să-ţi sporească în suflet până când vei simţi în inima ta aceeaşi milă pe care Domnul Iisus Hristos o are față de tine.

Sfântul Isaac Sirul ne oferă 30 de îndemnuri ​despre bucuria smereniei:

 • „Lasă-te răstignit şi nu răstigni.

 • Lasă-te nedreptăţit şi nu nedreptăţi.

 • Lasă-te bârfit şi nu bârfi.

 • Fii blând şi nu zelos şi rău.

 • Veseleşte-te cu cei ce se veselesc şi plângi cu cei ce plâng, căci acesta este semnul curăţiei.

 • Fii bolnav cu cei bolnavi.

 • Plângi cu cei păcătoşi.

 • Bucură-te cu cei ce se pocăiesc.

 • Fii prieten cu toţi oamenii, dar şi singur în cugetul tău.

 • Fii părtaş la pătimirea tuturor, dar cu trupul tău fii departe de toate.

 • Nu mustra pe cineva şi nu osândi nici chiar pe cei foarte răi în vieţuirea lor.

 • Întinde haina ta peste cel ce a greşit şi acoperă-l. Şi dacă nu poţi lua asupra ta greşelile lui şi nu poţi primi certarea şi ruşinea în locul lui, rabdă-l măcar şi nu-l ruşina…

 • De nu te linişteşti cu inima, linişteşte-te măcar cu limba.

 • Şi dacă nu poţi pune rânduială în gânduri, pune rânduială măcar cu trupul tău.

 • Şi de nu poţi lucra cu trupul tău, întristează-te măcar în cugetul tău.

 • Şi de nu poţi sta la priveghere, priveghează măcar şezând pe patul tău sau chiar întins pe el.

 • Şi de nu poţi posti două zile, posteşte măcar până seara.

 • Şi de nu poţi până seara, păzeşte-te măcar să nu te saturi.

 • De nu eşti curat în inima ta, fii curat măcar în trupul tău.

 • De nu plângi în inima ta, imbracă-ţi cu jale măcar faţa ta.

 • De nu poţi milui, vorbeşte măcar cu un păcătos.

 • De nu eşti făcător de pace, fii măcar neiubitor de tulburare.

 • De nu te poţi strădui, fă-te măcar în cuget netrândav.

 • De nu eşti biruitor (asupra păcatelor), măcar să nu te mândreşti faţă de cei vinovaţi.

 • De nu izbuteşti să închizi gura celui ce bârfeşte pe soţul tău, păzeşte-te măcar să nu te faci părtaş în aceasta cu el.

 • De iubeşti blândeţea, rămâi în pace. Şi de te vei învrednici de pace, te vei bucura în toată vremea.

 • Caută înţelepciunea şi nu aurul.

 • Îmbracă-te în smerenie şi nu în mătase.

 • Caută să dobândeşti pacea şi nu împărăţia.

 • Iată, frate, îndemnul meu: mila să-ţi sporească în suflet până când vei simţi în inima ta aceeaşi milă pe care Domnul Iisus Hristos o are față de tine.”

(Sfântul Isaac SirulCuvinte despre sfintele nevoinţe, Filocalia X)

De la același autor

Ultimele din categorie