Un nou preot paroh la Biserica „Sf. Gheorghe“ Lozonschi din Iaşi

30 Martie 2015 19:15 Tudorel Rusu Arhiepiscopia Iaşilor

Duminică, 29 martie 2015, a avut loc la Biserica „Sf. Gheorghe“ Lozonschi din Iaşi instalarea noului preot paroh, părintele dr. prof. Bogdan Racu. Evenimentul a început cu oficierea slujbei Utreniei. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de un sobor format din 8 preoţi: pr. Marian Timofte, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, arhim. Hrisostom Rădăşanu, consilier educaţional al Arhiepiscopiei Iaşilor, pr. Bogdan Racu, pr. Neculai Dorneanu, responsabil pentru cateheza parohială în cadrul Protopopiatului Iaşi 2, pr. prof. Paul Rusu, profesor la Seminarul „Sf. Vasile cel Mare“ din Iaşi, şi preot coslujitor la Parohia „Sf. Gheorghe“ Lozonschi, pr. Marian Petrovici, slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, pr. Ciprian Otea, slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, pr. Claudiu Gheorghiasa, ostenitor în cadrul sectorului economic al Centrului eparhial Iaşi.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit, după citirea Sfintei Evanghelii, de părintele vicar Marian Timofte, care a vorbit despre semnificaţiile fragmentului din Evanghelia după Marcu, citit în Duminica a V-a a Postului Mare, dar şi despre modelul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, pornind de la textul scripturistic din Evanghelia după Luca, rânduit de Biserică a se citi la acest moment.

La sfârşitul Sfintei Liturghii a avut loc momentul propriu-zis al instalării la care au participat, alături de părinţii menţionaţi, şi pr. dr. prof. Cristian Barnea, inspector pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, protos. Arsenie Hanganu, egumenul Mănăstirii Cetăţuia din Iaşi şi ostenitor al Centrului eparhial Iaşi în cadrul sectorului exarhat, pr. Mihai Doroşincă, directorul Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă“ a Arhiepiscopiei Iaşilor, pr. dr. Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor, pr. Ciprian George Bamboi, responsabil pentru cateheza parohială în cadrul Protopopiatului Iaşi 3, pr. Cătălin Luchian, preot paroh al Parohiei Tomeşti Deal, pr. Alin Preotul, inspector în cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor. A fost prezent şi prof. dr. Petronel Zahariuc, decanul Facultăţii de Istorie din Iaşi. Momentul festiv s-a desfăşurat în prezenţa enoriaşilor, membrilor familiei şi a invitaţilor veniţi să asiste la acest eveniment din viaţa parohiei şi a părintelui Bogdan Racu. Părintele vicar Marian Timofte a prezentat decizia Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, de a numi un nou preot paroh la Biserica „Sf. Gheorghe“ Lozonschi din Iaşi în persoana părintelui inspector Bogdan Racu.

A urmat apoi cuvântul noului paroh: „«Primeşte acest Odor şi-L păstrează pe el până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos când are să-L ceară de la tine». Acestea sunt cuvintele pe care le aude orice preot în ziua hirotoniei sale, invitaţia care i se adresează şi răspunderea care i se dă. De când am auzit această chemare la hirotonia întru preot, acum 8 ani, într-o biserică cu hramul «Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă» - vechea Catedrală Mitropolitană din Iaşi, pe seama căreia am fost hirotonit, am avut o anumită experienţă a împlinirii acestei chemări şi a asumării responsabilităţii date ca slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Odorul este Trupul lui Hristos, sfântul agneţ pe care preotul îl primeşte din mâna episcopului imediat după prefacere. Sunt cuvinte care schimbă viaţa omului, mai ales atunci când aceste cuvinte îi sunt adresate de Dumnezeu. Astăzi sunt chemat pentru a împlini aceste cuvinte în slujirea mea preoţească, ca paroh al acestei comunităţi, în misiunea învăţătorească, sfinţitoare şi conducătoare. Sfântul Vasile cel Mare, vorbind despre misiunea slujitorilor Sfântului Altar, spunea: «Noi nu suntem stăpâni ai credinţei voastre, ci slujitori ai bucuriei voastre, bucuria întâlnirii cu Dumnezeu!»“.

„Sf. Gheorghe“ - Lozonschi din Iaşi este o biserică ortodoxă din municipiul Iaşi, care a fost construită în anul 1800 de către boierul Iordachi Lozonschi şi soţia sa, Ecaterina, pe locul unei biserici mai vechi cu acelaşi hram. Locaşul de cult este situat în centrul oraşului Iaşi, pe str. Cloşca nr. 2, în apropierea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“. Ea are două hramuri: „Sfântul Gheorghe“ (23 aprilie) şi „Sf. Ecaterina“ (25 noiembrie). Biserica „Sf. Gheorghe“ şi „Sf. Ecaterina“ Lozonschi din Iaşi a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din judeţul Iaşi din anul 2004.

Cine este părintele Bogdan Racu

Părintele Bogdan Racu s-a născut la 24 iunie 1980 în oraşul Iaşi. După terminarea ciclului gimnazial în cadrul Liceului Internat „Costache Negruzzi“ din Iaşi, a păşit pe calea teologiei, urmând întreg „cursus honorum“ al studiilor teologice: Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare“, cursurile de licenţă la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi (secţia Pastorală) şi apoi, tot în cadrul aceleiaşi facultăţi, cursurile de masterat în teologie, secţia istorică - practică. Teza de licenţă în teologie, intitulată „Ioan Irineu Mihălcescu, Mitropolit al Moldovei şi Sucevei“, şi lucrarea de disertaţie „Ioan Irineu Mihălcescu, profesorul mitropolit. Studiu de caz asupra pastoraţiei intelectualilor“ au fost alcătuite sub îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, primind avizul îndrumătorului pentru a fi publicate. Şcoala doctorală a urmat-o la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“ din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ Sibiu, specializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române, avându-l ca îndumător pe pr. acad. prof. dr. Mircea Păcurariu, sub îndrumarea căruia a alcătuit lucrarea „Activităţi culturale bisericeşti în Moldova în perioada fanariotă (1711-1821)“ cu care a obţinut titlul de doctor. Pasiunea pentru teologie a fost dublată de cea pentru istorie, astfel că părintele Bogdan Racu a urmat şi cursurile de licenţă în cadrul Facultăţii de Istorie din Iaşi, susţinând teza de licenţă cu titlul „Personalitatea şi activitatea culturală a Mitropolitului Iacov Stamati (1792-1803)“, alcătuită sub îndrumarea prof. dr. Petronel Zahariuc, actualul decan al instituţiei.

Părintele Bogdan Racu este căsătorit cu doamna Ana, profesor de muzică şi redactor al postului de radio „Doxologia“ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, împreună având doi copii: Alexandra şi Ioana. Părintele şi-a început activitatea în cadrul Centrului eparhial Iaşi ca muzeograf la Paraclisul mitropolitan „Sf. Nicolae Domnesc“ din Iaşi, iar apoi ca ostenitor în cadrul sectorului Învăţământ, în prezent fiind inspector pentru învăţământ şi cateheză parohială.

Paralel cu activitatea administrativă, părintele desfăşoară şi o frumoasă activitate didactică în cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare“ din Iaşi, unde a predat obiectele teologice: istoria Bisericii Ortodoxe Române, istoria Bisericii Universale, patrologie, teologie dogmatică ortodoxă, teologie morală şi disciplina laică de bacalaureat: istorie. Ostenelile sale i-au fost răsplătite prin premii obţinute cu elevii la olimpiada naţională de religie pentru seminarii - disciplina istoria Bisericii Ortodoxe Române - şi la examenul de bacalaureat. În semn de apreciere a activităţii sale didactice, Ministerul Educaţiei l-a selectat în mai multe rânduri în comisia naţională de corectură la olimpiadă. Părintele Bogdan are gradul I didactic. În anul 2006, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, l-a hirotonit diacon. A slujit până în anul 2007 la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Iaşi. Pe data de 29 iulie 2007 a fost hirotonit preot la vechea Catedrală Mitropolitană „Sf. Gheorghe“ din Iaşi, iar în luna decembrie 2007 a fost hirotesit duhovnic. În perioada 2007-2015 a fost preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Părintele are gradul I în preoţie, iar în 23 iunie 2013 Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, i-a acordat rangul de iconom stavrofor. Activitatea liturgică de la catedrală a fost completată cu experienţa pastorală dobândită prin supliniri sau slujiri la diferite biserici de enorie din eparhie, cea mai lungă suplinire fiind la Parohia Moreni, com. Prisăcani, Protopopiatul Iaşi 2.

De la același autor

Ultimele din categorie