Învățământul teologic bănățean, evaluat la Caransebeș

20 Februarie 2014 12:43 Episcopia Caransebeşului

Marți, 18 februarie 2014, în sala de festivităţi „Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial din Caransebeş a avut loc a doua întrunire a comisiei de evaluare a învăţământului teologic din Mitropolia Banatului.

Lucrările comisiei au fost prezidate de Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului. Comisia a fost alcătuită din consilierii culturali și de învățământ, părinţii decani sau şefi de departamente ale facultăţilor de teologie şi părinţii directori ale seminariilor teologice din cele trei eparhii componente ale Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Timişoarei, Arhiepiscopia Aradului şi Episcopia Caransebeşului. În cadrul ședinței a fost definitivat procesul de evaluare, în baza criteriilor stabilite de comisie, în luna decembrie a anului 2013. Au fost prezentate deopotrivă documente justificative ale activității unităților de învățământ pentru conformitate.

„În această întrunire am împlinit mandatul sinodului mitropolitan, care a cerut o evaluare a tuturor școlilor de teologie din Mitropolia Banatului. Astăzi am ajuns la un numitor comun, înțelegând toate criteriile stabilite la prima întrunire, care au fost acceptate și după aceste criterii s-a făcut o evaluare. Propunerile și concluziile vor fi înaintate sinodului mitropolitan, care se va întruni în luna martie și va lua o hotărâre în acest sens pentru eficentizarea învățământului teologic din Mitropolia Banatului, pentru ridicarea nivelului educațional și de formare teologică, dar și duhovnicească, care trebuie să primeze înaintea celorlalte interese. Întâlnirea a fost una benefică pentru biserica noastră în general, pentru biserica bănățeană în mod special și pentru învățământul teologic din Mitropolia Banatului”, a precizat Preasfințitul Părinte Lucian.

În urma evaluării, s-au redactat un proces verbal de evaluare, precum și tabele cu punctajul obținut de fiecare unitate de învățământ. Documentele elaborate vor fi trimise spre analiza sinodului mitropolitan, însoțite de un raport-temei, pentru adoptarea măsurilor ce se impun, în vederea eficientizării învățământului și creșterii nivelului actului didactic teologico-educațional.

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, în ședința de lucru din data de 11 noiembrie 2013 a hotărât evaluarea învățământului teologic din Mitropolia Banatului, de către o comisie mitropolitană, în vederea adoptării măsurilor ce se impun. În urma discuțiilor s-a hotărât ca această comisie să fie formată din coordonatorii sectoarelor culturale sau de învățământ din cele 3 eparhii, precum și coordonatorii celor 6 instituții de învățământ teologic preuniversitar și universitar din cuprinsul mitropoliei, sub președinția Preasfințitului Lucian, Episcopul Caransebeșului.

(Sursa:episcopiacaransebesului.ro)

Ultimele din categorie