Slujire arhierească la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Băileşti, județul Dolj

5 Mai 2016 14:33 Arhiepiscopia Craiovei

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, s-a aflat miercuri, 4 mai 2016, în mijlocul credincioşilor din municipiul Băileşti, Protopopiatul Băileşti. Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie, în a patra zi a Sfintei Învieri, la Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului”, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

Pe lângă mulţimea de credincioşi, au fost prezenţi şi profesori de religie alături de elevii lor, dar şi Costel Pistriţu, primarul municipiului Băileşti. În cuvântul de învăţătură, Părintele Mitropolit a vorbit despre pericopa evanghelică din această Sfântă zi.

„Este o legătură strânsă între crucea Mântuitorului Iisus Hristos pe care a purtat-o şi pe care s-a răstignit Domnul şi Sfânta Împărtăşanie, Sfânta Liturghie, Sfânta Jertfă pe care noi o aducem neîncetat în Biserică. De asemenea, Evanghelia de astăzi, de la Sfântul Ioan Evanghelistul, ne arată şi faptul că Mântuitorul Hristos, jertfindu-se pe cruce, nu numai că ne-a spălat păcatele noastre, dar a şi oprit pentru totdeauna jertfele de animale care se aduceau la templu, jertfe care aminteau despre vina păcatului, despre greşeala lui Adam, despre păcatul strămoşesc, care nu se putea şterge cu sângele animalelor, ci numai sugera, simboliza venirea celui nevinovat, adică a mielului lui Dumnezeu. Despre mielui lui Dumnezeu în multe locuri se vorbeşte în Vechiul Testament”, a subliniat Ierarhul.

„Proorocul Isaia vorbeşte profetic despre jertfa mielului care s-a adus spre junghiere. Deci iată cum Sfântul Ioan Botezătorul Îl indică pe Mântuitorul Hristos că El este mielul lui Dumnezeu, adică El este împlinirea profeţiilor şi că El este mielul, cel ce ridică păcatele lumii. Şi tot acelaşi Sfânt, Ioan Evanghelistul, în Apocalipsă, vorbeşte despre mielul cel nevinovat care este rănit, din care curge sângele, cel de viaţă dătător pentru viaţa lumii şi care desface tainele lumii, cel care desluşeşte enigmele întregii lumi referitoare la viaţa veşnică, la menirea omului pe pământ, la întoarcerea noastră în Împărăţia Cerurilor, la curăţirea noastră şi la îndumnezeirea noastră”, a mai adăugat Înaltpreasfinţitul Irineu.

Sursa: mitropoliaolteniei.ro

Ultimele din categorie