Liturghie oficiată de doi arhierei, la hramul Facultății de Teologie din Iași

30 Ianuarie 2014 17:22 Tudorel Rusu Arhiepiscopia Iaşilor

Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, ocrotitorii învăţământului teologic, au fost serbaţi în mod cu totul deosebit azi la Catedrala mitropolitană din Iaşi, unde Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei și de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, alături de un ales sobor de preoţi şi diaconi format din profesorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“. Printre credincioşii participanţi la slujba arhierească s-a aflat şi prof. univ. dr. Vasile Işan, rectorul Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi.

Azi, 30 ianuarie 2014, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi şi-a sărbătorit ocrotitorii spirituali, pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Studenţii teologi ieşeni de la toate secţiile au participat la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala mitropolitană de Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, împreună cu preoţii profesori ai facultăţii şi cu slujitorii Catedralei. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul bărbătesc „Mitropolitul Iosif Naniescu“, dirijat de pr. asist. univ. Gabriel Năstasă.

După citirea Sfintei Evanghelii, cuvântul de învăţătură a fost rostit de pr. prof. univ. dr. Ioan Cristinel Teşu, titularul disciplinei  „Spiritualitate ortodoxă. Ascetică şi mistică” din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi.

„Valurile mării, în infinitatea numărului lor, nu depășesc ispitele și încercările la care este supus sufletul unui preot”

„Sfinții Trei Ierarhi sunt un model, arătându-ne calea pe care trebuie să o urmăm pentru a deveni lumină, după cum ne cere Sfânta Evanghelie, dar și pentru a putea aduce lumină în jurul nostru, în lumea în care suntem chemați la misiune. Drumul spre mântuire pe care acești mari părinți ai Bisericii noastre ni l-au arătat și calea pe care ne-au recomandat-o și pe care au practicat-o ei înșiși a fost pe de o parte o cale a științei, dar în același timp a credinței; o cale a unei duhovnicii înalte, dar în același timp a unei spiritualități profunde, o cale în care cunoștințele teoretice au fost întotdeauna îmbinate și dublate de o viață pronunțată ascetică, de lepădare de patimi și de luptă pentru dobândirea rugăciunilor, o viață de rugăciune, de dialog neîncetat cu Bunul Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, iubiți studenți și studente, fiecare dintre dumneavoastră veți absolvi facultatea noastră, poate și cursuri de masterat și doctorat, și veți fi trimiși în lume la misiune, la propovăduire. Încercați fiecare dintre dumneavoastră să meditați cât mai des și cât adânc la cuvintele și la exemplele Sfinților Trei Ierarhi, la tratatele lor despre preoție, și ori de câte ori, în lucrarea dumneavoastră duhovnicească, veți simți nevoia unui ajutor de Sus, să răsfoiți paginile lucrărilor acestor mari părinți și să încercați să împliniți în viața dumneavoastră cuvintele lor dătătoare se sens și de mântuire, ca mai apoi să așezați aceste cuvinte și la rădăcina sufletelor celor pe care îi păstoriți sau îi îndrumați. Sfântul Ioan Gură de Aur, și aici mă adresez cursanților de la Teologie Pastorală, pe bună dreptate spunea în lucrarea sa despre preoție, în tratatul său celebru, o magna cartă a tuturor slujitorilor creștini, că viața și sufletul preotului, inima acestuia, este mai încercată decât inima oricărui din lume, pentru că valurile mării, în infinitatea numărului lor, nu depășesc ispitele și încercările la care este supus sufletul unui preot, cel care are în păstorirea sa numeroase suflete și numeroase vieți. De aceea, în căile pe care ni le-au recomandat Sfinții Trei Ierarhi, să găsim fiecare dintre noi alinarea și răspuns la întrebările  care ne frământă, prin studiu și prin rugăciune, prin duhovnicie înaltă și prin spiritualitate profundă”, a fost mesajul părintelui profesor Cristinel Teșu adresat tinerilor studenți teologi.

„Preotul este acea ființă umană îndumnezeită și care îndumnezeiește”

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit Teofan  a explicat celor prezenţi, dar în special studenţilor şi profesorilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă, ce înseamnă a fi următor al lui Hristos, aşa cum au fost cei trei mari sfinți prăznuiți: „A fi următor al Domnului Hristos, în teologia Sfinților Trei Ierarhi, înseamnă a viețui întru Dumnezeu, prin Hristos, în Duhul Sfânt. La fel, a viețui întru Dumnezeu, prin Hristos, în Duhul Sfânt, înseamnă, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, a fi prietenul lui Dumnezeu, a dobândi haina dumnezeieștii iubiri, a fi îmbrăcat în haina smereniei. Marele Vasile ne spune și el: «Să aveți curăție sufletească, să aveți nepătimire trupească, dragoste nefățarnică și sfiala cea duhovnicească, iar cinstea cea lumească de nimic să o socotiți». Și pentru a nu trece cu vederea ceea ce a trăit și a mărturisit de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, patriarhul Constantinopolului, redăm răspunsul lui la întrebarea «Ce este preotul?»: «Preotul este acea ființă umană îndumnezeită și care îndumnezeiește».

Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie din Iași, a mulţumit tuturor celor prezenţi la sărbătoare instituției de învățământ pe care o conduce,  evidențiind  moştenirea spirituală lăsată creştinătăţii de cei trei mari dascăli şi ierarhi pomeniţi: „Sfinții Trei Ierarhi ne-au lăsat în primul rând îndemnuri privitoare la frumusețile trecătoare. Sfântul Vasile cel Mare, împreună cu Sfântul Grigorie de Nazianz, au pus cei dintâi bazele Filocaliei. De asemenea, ei ne-au îndemnat să ne rugăm mereu, Psaltirea fiind pentru ei «comoară neprețuită». Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat moștenire Sfânta Liturghie, și, chiar dacă nu ne-a lăsat canoane  precum Sfântul Vasile cel Mare, are trei prescripții foarte importante care au fost cuprinse în Canoanele Bisericii Ortodoxe, pentru că ele se referă la spovedanie și la împărtășanie- ținta vieții noastre”.

De asemenea, părintele decan a adresat mulţumiri ierarhilor, profesorilor şi studenţilor pentru prezenţă şi pentru împreuna-rugăciune, dar şi conducerii Universităţii „Al. I. Cuza“ pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului.

De la același autor

Ultimele din categorie