Ocrotitorii Moldovei în evlavia poporului

12 Octombrie 2019 15:33 Constantin Ciofu Arhiepiscopia Iaşilor

Catedrala Mitropolitană din Iaşi, ce adăposteşte din anul 1889 moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, a avut dintru început hramurile Întâmpinarea Domnului şi Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Datorită prezenţei sfintelor sale moaşte în ctitoria Sfântului Ierarh Iosif Naniescu şi evlaviei poporului, Sfânta Parascheva a devenit Ocrotitoarea Moldovei. În acelaşi timp, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, ale cărui sfinte moaşte au ajuns în ţara noastră în anul 1415, a fost cel dintâi sfânt ocrotitor al Moldovei. „Sfântul Gheorghe este din vechime ocrotitorul Ţării Moldovei. În a doua jumătate a veacului al XIV-lea, când domnitorul Petru I Muşat a mutat capitala la Suceava, a ridicat o biserică drept reşedinţă a Mitropoliei Moldovei cu hramul Sfântul Gheorghe. Acest sfânt locaş s-a numit „Mirăuţi” pentru că aici erau unşi domnitorii Moldovei. De atunci, toate bisericile importante care au avut în timp statutul de reşedinţă mitropolitană au primit ca patron pe Sfântul Gheorghe”, a amintit părintele profesor universitar doctor Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Astfel, la începutul veacului al XVI-lea, biserica ce adăposteşte moaştele Sfântului Ioan cel Nou din Suceava are drept hram pe Sfântul Gheorghe. „În a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, la scurtă vreme după ce reşedinţa mitropoliţilor Moldovei s-a mutat la Iaşi, unde cu un secol înainte se stabilise şi capitala politică a Moldovei, Mitropolitul Gavriil Calimachi a dat acelaşi hram vechii catedrale mitropolitane din Iaşi. Peste 120 de ani, Sfântul Ierarh Iosif Naniescu a finalizat lucrările la actuala Catedrală Mitropolitană din Iaşi începute de Veniamin Costache, rânduind acelaşi hram. Astfel, cele două biserici din incinta Ansambului Mitropolitan Iaşi şi Moldova în sine au drept sfânt ocrotitor pe Sfântul Gheorghe”, a adăugat părintele profesor universitar doctor Ion Vicovan. Pe 9 ianuarie 1889, în catedrala ieşeană au fost aduse de la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Catedrala Mitropolitană din Iaşi a fost închinată Întâmpinării Domnului deoarece s-a ridicat pe locul unui alt locaş de închinăciune din veacul al XVI-lea care avea acelaşi hram. „Îi consider ocrotitori pe toţi sfinţii ale căror sfinte moaşte se află în Moldova. Consider că formula de încheiere a slujbelor (n.r. Cu rugăciunile Sfintei Parascheva, ale Sfântului Gheorghe şi Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorii Moldovei) ţine de evlavia locului. Până în anul 1991, Mitropolia Moldovei cuprindea şi judeţul Suceava, când a fost înfiinţată Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. Oamenii au evlavie la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, deoarece este primul sfânt ale cărui sfinte moaşte au fost aduse în Moldova şi care ne ocroteşte încă din anul 1415”, a explicat decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.

De la același autor

Ultimele din categorie