„Poporul român este născător de sfinţi şi de eroi“

În străvechiul chivot muşatin închinat ocrotitoarei Eparhiei Romanului şi Bacăului a fost săvârşită sâmbătă, 14 octombrie 2017, Sfânta Liturghie. Slujba în ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase Parascheva a fost săvârşită de către IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim, alături de un sobor de ieromonahi, stareţi ai mănăstirilor de pe cuprinsul eparhiei.

Încă de la primele ore ale dimineţii de 14 octombrie 2017, fii şi fiice ale Eparhiei Romanului şi Bacăului, pelerini spre Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, s-au oprit pentru a se închina cu evlavie în Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Romanul rămâne locul unde Sfânta Vineri a intrat în conştiinţa închinătorilor moldoveni cu un veac mai înainte ca evlaviosul voievod Vasile Lupu să primească în capitala Moldovei, la Iaşi, racla cu sfintele ei  moaşte şi să le aşeze spre venerare în Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi“. Acesta este şi motivul pentru care, în periplul lor spiritual, mulţi pelerini aleg să se oprească şi să se închine în catedrala muşatină închinată Sfintei Cuvioase Parascheva. La slujba Utreniei şi apoi a Sfintei Liturghii au participat în această zi de prăznuire a hramului reprezentanţii cei mai de seamă ai mănăstirilor din cuprinsul administrativ-canonic al Eparhiei Romanului şi Bacăului, împlinind astfel o tradiţie statornicită de chiriarhul de la Roman. Astfel, părinţi stareţi şi maici stareţe, la care s-au adăugat şi părinţi duhovnici de la cele 36 de schituri şi mănăstiri din eparhie, au înălţat rugăciuni către Sfânta care prin viaţa sa smerită a întruchipat împinirea voturilor monahale aşezând la temelia vieţii ei spirituale asumate cuvintele cutremurătoare ale Fiului lui Dumnezeu: „Cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie!“ (Mc. 8, 36). Sub privirile încărcate de har ale Sfintei Parascheva şi ale Sfântului Ioan Maximovici, soborul părinţilor a înălţat rugă de mijlocire pentru poporul dreptcredincios prezent în sfântul locaş, răspunsurie la Sfânta Liturghie fiind date de Corala „Paraschevi“ a Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

„Până la Dumnezeu, se roagă sfinţii pentru noi“

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim a adresat un cuvânt preoţilor şi credincioşilor, explicând evlavia pentru Sfânta Parascheva în plan istoric şi duhovnicesc în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului. „Tradiţia şi cinstirea Sfintei Parascheva s-a statornicit la Roman din primele începuturi ale acestui aşezământ. La 1408, voievodul de atunci al Moldovei, Roman I Muşat, a pus bazele unei catedrale aici, care a fost dedicată Cuvioasei Parascheva, ştiut fiind faptul că evlavia şi cinstirea ei s-au făcut de mai multă vreme în Balcani şi în locul de unde ea îşi trage sorgintea. Ortodoxia noastră s-a răspândit pe întreaga planetă, dat fiind faptul că fiii neamului nostru s-au răspândit pe toate meridianele pământului. Până la Dumnezeu, se roagă sfinţii pentru noi. Ei au o legătură cu noi prin faptul că au fost ca noi, fiind prietenii şi casnicii lui Dumnezeu. Vă mulţumim pentru faptul că aveţi o evlavie deosebită pentru Sfânta Parascheva şi pentru toţi sfinţii, în general, care îşi trag sorgintea din neamul nostru. Poporul român este născător de sfinţi şi de eroi“, a remarcat IPS Ioachim. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Petrea Silviu Daniel a fost hirotonit preot pe seama Capelei „Înălţarea Sfintei Cruci“ din cadrul Departamentului de Pompieri Roman, Protopopiatul Roman.

 

Ajunul Sfintei Cuvioase Parascheva în cetatea Romanului

Preoţi şi pelerini din cuprinsul Eparhiei Romanului şi Bacăului s-au rugat vineri, 13 octombrie 2017, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, în ajunul serbării Sfintei Cuvioase Parascheva, la catedrala din Roman. La momentul specific, în sunet de toacă şi freamăt de cer, ierarh, cler şi credincioşi, dimpreună cu sfintele icoane şi racla cu sfinte moaşte din catedrala Cuvioasei Parascheva, au săvârşit procesiunea dimprejurul locaşului muşatin, cântând imnuri şi alte cântări bisericeşti întru cinstea Sfintei care se bucură de cea mai mare cinstire în Biserica noastră. Apoi, pe o micuţă scenă, Înaltpreasfinţia Sa a rostit din „Imnul acatist închinat Sfintei Cuvioase Parascheva“, una dintre cântările profund spirituale semnate de ierarh întru slava lui Dumnezeu şi cinstirea sfinţilor din cuprinsul ţării noastre. La sfârşit, în faţa preoţilor şi pelerinilor, chiriarhul a rostit un cuvânt de învăţătură, amintind şi câteva dintre evenimentele istorice legate de cinstirea Sfintei Parascheva în Moldova. La finalul cuvântului său, ierarhul a mulţumit tuturor celor care, cu dragoste şi evlavie, au participat la slujbă.

De la același autor

Ultimele din categorie