(Audio) „Cea mai mare nevoință: să-l rabzi pe aproapele așa cum este” - Arhimandritul Ioan Harpa