(Audio) „Cu orice nedreptate cu care împovărăm pe aproapele nostru, oricât de mică aducem necinstirea lui Dumnezeu” ‒ Arhim. Nichifor Horia