(Audio) „Săptămâna Sfintelor Patimi - Să rămânem statornici în aceste zile în iubirea pe care Dumnezeu ne-o împărtășește” - Arhim. Nichifor Horia