Nimeni nu a primit premiu fără să concureze! Eforturile nasc slava, iar oboseala aduce cununile