Bolnav sau în temniță

Comentarii patristice

Bolnav sau în temniță

    • Bolnav sau în temniță
      Bolnav sau în temniță

      Bolnav sau în temniță

Precum Hristos este sănătos în sufletele sănătoase, la fel suferă de boală în sufletele păcătoase.

(Mt. 25, 36) Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.

Cel care cercetează pe cei bolnavi și pe cei care zac în boala păcatelor lumești, cel care-i vindecă cu medicamentul bunei învățături, vindecă pe Hristos din ei.

Precum Hristos este sănătos în sufletele sănătoase, la fel suferă de boală în sufletele păcătoase. Dar tot El este cel care vine la cei care au coborât de vii în lumea celor morți și fac muncile iadului, adică sunt aflați în temniță și sunt păziți de diavol.

Precum și Scriptura spune: Să vină moartea peste ei şi să se coboare în iad de vii (Ps. 54, 16). Venind prin cuvântul Său, îi scoate din temnița iadului și-i eliberează din robia diavolului iar ei Îi mulțumesc, spunând: Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către Tine şi m-ai vindecat. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, mântuitu-m-ai de cei ce se coboară în groapă (Ps. 29, 3).

(Opere incomplete la Matei, Omilia 54, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)