Cele trei lucruri care nu lasă inima să câștige virtuți

Pateric

Cele trei lucruri care nu lasă inima să câștige virtuți

    • Cele trei lucruri care nu lasă inima să câștige virtuți
      Cele trei lucruri care nu lasă inima să câștige virtuți

      Cele trei lucruri care nu lasă inima să câștige virtuți

Mai rea ca toate e uitarea, fiindcă ea ruinează tot ce zideşte omul.

Trei lucruri nu îngăduie faptelor bune să se împrietenească cu inima: robirea, lenevia şi uitarea ‒ însă mai rea ca toate e uitarea, fiindcă ea ruinează tot ce zideşte omul. Ea e potrivnică luării-aminte, la fel cum este apa pentru foc. Din neluarea-aminte la sine vine negrija, din negrijă vin dispreţul şi trândăvia, iar din acestea ‒ pofta: şi mai departe, omul se întoarce iarăşi îndărăt.

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, pp. 165-166)