Adunarea celor smeriţi este iubită lui Dumnezeu precum adunarea serafimilor