Bogăţia cerească a harului se înmulţeşte la cel ce o împarte