Comunicat privind proiectul cultural „Nemargini de gândire”: Eminescu – interferențe culturale, revelații textuale și vizuale

Arhiepiscopia Iaşilor

Comunicat privind proiectul cultural „Nemargini de gândire”: Eminescu – interferențe culturale, revelații textuale și vizuale

  • statuia lui Mihai Eminescu de la Mănăstirea Putna
   Proiectul cultural ,,Nemargini de gândire”: Eminescu – interferențe culturale, revelații textuale și vizuale / Foto: Ștefan Cojocariu

   Proiectul cultural ,,Nemargini de gândire”: Eminescu – interferențe culturale, revelații textuale și vizuale / Foto: Ștefan Cojocariu

  • Afișul proiectului cultural „Nemargini de gândire”: Eminescu – interferențe culturale, revelații textuale și vizuale
   Proiectul cultural ,,Nemargini de gândire”: Eminescu – interferențe culturale, revelații textuale și vizuale

   Proiectul cultural ,,Nemargini de gândire”: Eminescu – interferențe culturale, revelații textuale și vizuale

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Arhiepiscopia Iașilor, prin Centrul Cultural Misionar Doxologia și Muzeul Mitropolitan, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași, cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români, Filiala Iași, inițiază anul acesta prima ediție a proiectului „Nemargini de gândire”: Eminescu – interferențe culturale, revelații textuale și vizualededicat celebrării personalității lui Mihai Eminescu şi aducerii biografiei și creației sale mai aproape de publicul tânăr. 

Pentru orice român definit de integritatea conştiinţei naţionale şi culturale, atributul cel mai uzitat, dar nicidecum devalorizat, asociat cu Eminescu, este cel de „poet naţional”. Această formulare aparent finită ca semnificaţie are două coordonate esenţiale: Eminescu a contribuit decisiv la formarea conştiinţei noastre naționale și culturale şi a influenţat direct sau indirect, în diverse grade şi în felurite moduri, dar fără contenire, întreaga evoluţie a acesteia. Eminescu este recunoscut drept cea mai desăvârşită sinteză a geniului românesc, ce transcende orice fruntarii descumpănitoare ale vremelniciilor sociale ori culturale.

În acest sens, proiectul, gândit a se desfășura și anii viitori, propune o expoziție de lucrări ale unor artiști plastici, membri ai UAPR, inspirate de universul poetic eminescian, și o serie de emisiuni ce abordează teme din creația și gândirea marelui poet.

Expoziția de arte vizuale, cu titlul Însemne identitare, se dechide publicului vineri, 19 ianuarie, ora 13.00 și are ca scop aprofundarea prin artă plastică a conceptului de „identitate”, apartenența la spiritul și cultura română. Expoziția va fi găzduită de Muzeul Mitropolitan din Iași în perioada 19 – 31 ianuarie 2024 și prin parteneriatul cu ISJ Iași și cu ASCOR Iași, publicul tânăr – elevi și studenți – va avea posibilitatea să înțeleagă cum își pune amprenta opera lui Eminescu în domeniul artelor vizuale.

Curator este conf. univ. dr. Maria Bilașevschi, iar galeria va cuprinde lucrări realizate de artiști recunoscuți în plan internațional: Felix Aftene, Vladlen Babcinețchi, Bogdan Bârleanu, Zamfira Birzu, Ilie Bostan, Dan Covătaru, Gabriela Drinceanu, Cristian Diaconescu, Valentina Druțu, Bogdan Maximovici, Ana Maria Negară, Sorin Purcaru, Adrian Stoleriu, Mircea Ștefănescu, Liviu Suhar, Constantin Tofan, Cristian Ungureanu.

Emisiunile video, realizate sub genericul Eminescu – nenţeles rămâne gândul?, îl au gazdă pe lect. univ. dr. Ilie Moisuc, de la Catedra de Literatură română „G. Ibrăileanu”, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi și în cadrul lor, prin discuțiile aplicate pe text, dintre gazda emisiunilor și invitații săi, se vor desluși noi înțelesuri ale scrierilor eminesciene (lirică, proză, publicistică). Emisiunile vor fi realizate lunar și vor fi difuzate pe doxologia.ro și pe conturile sale de facebook și youtube, pe tot parcursul anului în curs.

Proiectul cultural „Nemargini de gândire”: Eminescu – interferențe culturale, revelații textuale și vizuale, cu cele două componente ale sale, expoziția de artă vizuală Însemne identitare și seria de emisiuni Eminescu – nențeles rămâne gândul? își propune să aducă, în special în conștiința publicului tânăr, noi semnificații textuale și să faciliteze înțelegerea cât mai amplă a biografiei și mesajului operei eminesciene.

Citește despre: