Corul „Cuviosul Iosif de la Mănăstirea Văratec”

Corul „Cuviosul Iosif de la Mănăstirea Văratec”

Corul „Cuviosul Iosif de la Mănăstirea Văratec”

Odată cu înființarea Mănăstirii Văratec, în anul 1785, a luat ființă cântarea bisericească psaltică.

Bazele cântării psaltice la Mănăstirea Văratec au puse de Monahia Olimpiada (1757 - 1842) – ctitora și prima Stareță a Mănăstirii Văratec, care a fost și o cântăreață de excepție. A fost urmată la conducerea corului de alte ucenice precum: monahiile Meropia Dăscălescu și Antonia Borș, care au avut și compoziții proprii, lăsate moștenire în biblioteca mănăstirii și care sunt psalmodiate și în prezent, în cadrul slujbelor în biserică.

Primul cor de maici cu specific muzică psaltică și coral-polifonică al Mănăstirii Văratec a fost alcătuit în anul 1919 sub directa îndrumare a marelui profesor Arhidiaconul Filotei...

+  vezi mai mult

Odată cu înființarea Mănăstirii Văratec, în anul 1785, a luat ființă cântarea bisericească psaltică.

Bazele cântării psaltice la Mănăstirea Văratec au puse de Monahia Olimpiada (1757 - 1842) – ctitora și prima Stareță a Mănăstirii Văratec, care a fost și o cântăreață de excepție. A fost urmată la conducerea corului de alte ucenice precum: monahiile Meropia Dăscălescu și Antonia Borș, care au avut și compoziții proprii, lăsate moștenire în biblioteca mănăstirii și care sunt psalmodiate și în prezent, în cadrul slujbelor în biserică.

Primul cor de maici cu specific muzică psaltică și coral-polifonică al Mănăstirii Văratec a fost alcătuit în anul 1919 sub directa îndrumare a marelui profesor Arhidiaconul Filotei Moroșanu.

De-a lungul timpului, repertoriul corului mănăstirii a fost îmbunătățit cu diferite cântări bisericești, în cadrul melosului bisericesc polifonic, având ca dirijoare pe monahiile: Antonia Borș, Onufria Nechifor și Martiniana Dragomir.

În anul 2004 Preacuvioasa Maică Stareța Stavrofora Iosefina Giosanu a organizat cursuri speciale de îmbunătățire a muzicii psaltice, avându-l ca profesor și îndrumător pe renumitul Părinte conf. dr. FLORIN  BUCESCU de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași.

În anul 2005, la inițiativa Preacuvioasei Maici Starețe Stavrofora Iosefina Giosanu s-a definitivat componența corului „Cuviosul Iosif de la Văratec”, având ca dirijor pe Monahia Elefteria Balcoși, sub îndrumarea lect. Adrian Sîrbu, de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași.

Începând cu anul 2009, membre ale corului au participat la cursuri de masterclass de cânt bizantin, desfășurate la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, sub directa îndrumare a unor profesori și cercetători de la universități și instituții de renume din Grecia și din România.

Corul „Sf. Cuv. Iosif” a participat la diferite evenimente liturgice și concerte de muzică psaltică, atât în țară, cât și în străinătate: Grecia, Strassbourg, Bruxelles, Nurnberg și Cehia, iar în anul 2015 a avut și marea bucurie de a reprezenta Mitropolia Moldovei și Bucovinei, la etapa națională a concursului „Lăudați pe Domnul”, organizat la Sala Radio, din București.

Titulatura actuală a corului - Corul „Cuviosul Iosif de la Mănăstirea Văratec” este legată de primul fondator și ctitor al acestei mănăstiri, Duhovnicul Iosif, trecut în 2008 în rândul Sfinților.

-  vezi mai puțin