(Video) Corul maicilor de la Mănăstirea Văratec – Sosit-a praznicul iară