(Video) Corul maicilor de la Mănăstirea Văratec – Tot spre Betleem în sus (Maica Sfântă a pornit)