(Video) Corul maicilor de la Mănăstirea Văratec – În iesle rece S-a născut