Cum putem dobândi pacea inimii?

Pateric

Cum putem dobândi pacea inimii?

    • femeie cu capul acoperit
      Cum putem dobândi pacea inimii? / Foto: Oana Nechifor

      Cum putem dobândi pacea inimii? / Foto: Oana Nechifor

De te vei socoti pe tine de nimic, vei avea odihnă, ori în ce loc te vei afla.

Zis-a iarăși: de te vei socoti pe tine de nimic, vei avea odihnă, ori în ce loc te vei afla. Zis-a iarăși, că spunea avva Sisoe: este rușine când cineva are păcatul netemerii. (...)

Zis-a iarăși: de vei tăcea, vei avea odihnă în tot locul unde vei locui.

(Patericul, ediția a IV-a revizuită, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 191)