Acela care umblă în întunericul nemărturisirii, cade în prăpastie

Acela care umblă în întunericul nemărturisirii, neştiind unde merge, cade în prăpastie şi crezând că face un lucru plăcut lui Dumnezeu, el atrage mânia lui Dumnezeu asupra sa...

Acela care umblă în întunericul nemărturisirii, neştiind unde merge, cade în prăpastie şi crezând că face un lucru plăcut lui Dumnezeu, el atrage mânia lui Dumnezeu asupra sa şi dă prilej de scandal şi celorlalţi fraţi. De aceea, fiilor, mergeţi pe calea supunerii către care sunteţi chemaţi şi nu începeţi lucruri peste puterea voastră, nici iscodiţi lucrurile necuprinse şi nepricepute ale supuneri. 

(Sfântul Teodor Studitul, Cuvântări duhovnicești, Editura  Episcopia Alba Iulia, Alba Iulia, 1994, p. 30)

De la același autor

Ultimele din categorie