„Bine, slugă bună si credincioasă...intră întru bucuria Domnului tău”

Nu este cu putinţă să nu fim supuşi unor abateri mai mari sau mai mici, fie din neputinţă, fie din mărginirea noastră, fie din vătămarea firii noastre de către păcat, fie din reaua măiestrie a vrăjmaşilor noştri nevăzuţi, fie din pricina smintelilor care s-au înmulţit la nesfârşit.

Nu este cu putinţă să nu fim supuşi unor abateri mai mari sau mai mici, fie din neputinţă, fie din mărginirea noastră, fie din vătămarea firii noastre de către păcat, fie din reaua măiestrie a vrăjmaşilor noştri nevăzuţi, fie din pricina smintelilor care s-au înmulţit la nesfârşit. Nu îndelung avem a ne osteni! Nu multă vreme trebuie să pătimim în luptă cu noi înşine! Degrabă va veni asupra noastră ceasul morţii, ce ne va smulge din chinul luptei si din primejdia de a cădea în greşeală. O! De-am vedea în acest ceas, în porţile veşniciei, întinse către noi braţele Cerescului Părinte, şi de-am auzi glasul Lui cel mângâietor: Bine, slugă bună si credincioasă; peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău (Mt. XXV, 23). 

(Sfântul Ignatie Briancianinov, Cuvinte către cei care vor să se mântuiască, Traducere de Adrian si Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2000, p. 22)

De la același autor

Ultimele din categorie