A cere de la Dumnezeu raport este nebunie curată şi mândrie

Nu e treaba noastră să analizăm pentru ce şi de ce suportăm una sau alta: trebuie să ştim că aceasta este voia lui Dumnezeu.

Articolul episcopului Ignatie „Despre voia lui Dumnezeu” învaţă să ne supunem voii lui Dumnezeu. Fiecare credincios trebuie să ştie ce spune acest articol, indiferent dacă este monah sau mirean. Cu părere de rău, în mare parte vedem şi auzim înlăuntrul şi în jurul nostru un murmur, un refuz de a ne supune celor pe care ni le trimite Domnul, cerem să ni se facă dreptate, şi alte manifestări nebuneşti ale împotrivirii faţă de voia lui Dumnezeu. Cât de mare e neputinţa noastră! Cât de slabă e credinţa! Nu e treaba noastră să analizăm pentru ce şi de ce suportăm una sau alta: trebuie să ştim că aceasta este voia lui Dumnezeu, să ne smerim, iar a cere de la Dumnezeu, cum s-ar zice, raport - este nebunie curată şi mândrie. Aşadar, fiecare trebuie să ceară de la sine (adică să se silească spre lucrare) împlinirea poruncilor, iar toate câte ni le fac ceilalţi oameni, tot ce ni se întâmplă fără concursul acestora - să socotim a fi dreapta judecată a lui Dumnezeu pentru folosul nostru, pentru mântuirea noastră şi să le răbdăm pe toate cu smerenie. Aceasta va fi spre mântuirea sufletului şi va aduce pace inimilor noastre. Doamne! Facă-se voia Ta sfântă! Voia lui Dumnezeu o pot înţelege doar cei ce-şi au viaţa curată. Ei primesc darul cugetării duhovniceşti, care este mai mare decât toate virtuţile. (Sfântul Cuvios Nicon de la Optina)

(Filocalia de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, Galați, 2009, pp. 100-101)

De la același autor

Ultimele din categorie