Din lipsa de cumpătare a venit moartea în lume

Strămoşul nostru Adam, cât se înfrâna şi nu mânca din rodul cel oprit, a rămas în frumuseţile Raiuiui, bucurându-se şi veselindu-se, iar după ce a călcat porunca lui Dumnezeu şi a mâncat, îndată s-a izgonit din Raiul veseliei.

Strămoşul nostru Adam, cât se înfrâna şi nu mânca din rodul cel oprit, a rămas în frumuseţile Raiuiui, bucurându-se şi veselindu-se, iar după ce a călcat porunca lui Dumnezeu şi a mâncat, îndată s-a izgonit din Raiul veseliei, iar neascultarea şi pofta cea rea au fost pentru el mama morţii. Aşijderea şi cele cinci cetăţi ale sodomenilor, fiindcă mâncau mult şi beau fără de măsură, şi fiindcă vieţuiau în desfrânări şi făceau păcatul cel mai urât al sodomiei, au fost pedepsite de Dumnezeu foarte rău, şi-n această lume şi în iad: a plouat cu foc şi le-a ars. Tot astfel, a pătimit şi Isav, fiul mai mare al Patriarhului Isaac. Din cauza lăcomiei şi-a dat cinstea naşterii sale celei dintâi lui Iacov, fratele său, pentru mâncare, şi a fost urât şi izgonit de Dumnezeu.

(Sfântul Teodor Studitul, Cuvântări duhovnicești, Editura  Episcopia Alba Iulia, Alba Iulia, 1994, p. 92)

De la același autor

Ultimele din categorie