Raiul îl înțelegem și trupește, dar îl tâlcuim și duhovniceşte

Deci, cine să le povestească, dacă ochiul nu le-a văzut? Dacă urechea nu le-a auzit, cum le va primi a ta?

Oare te-am veselit cu povestirea fru­museţilor raiului sau mai mult te-am întristat prin asemănarea cu cele stricăcioase? Căci, cugetând mintea ta cu adevărat lucruri înalte şi care sunt mai presus de lume, ca ceea ce are petrecerea în ceruri şi priveşte spre vrednicia cea de sus (prin minte ne asemănăm şi ne legăm de Dum­nezeu şi de cele netrecătoare. De aceea şi vrea ea să audă şi să cunoască cele ce o privesc pe ea, pe care nu le ştie din cauza izolării ei în cele materiale), gândea la cele făgăduite şi lua seama să audă ceva din bunătăţile cele făgăduite nouă, „pe care nici ochiul nu le-a văzut, nici urechea nu le-a auzit, nici la inimă de om nu s-au suit” (I Corinteni 2, 9). Deci cine să le povestească, dacă ochiul nu le-a văzut? Dacă urechea nu le-a auzit, cum le va primi a ta? Dacă la ini­mă de om nu s-au suit, cum le va încăpea mintea noastră? Deci nu le scoatem afară nici pe cele trupeşti, dar le căutăm pe cele duhovniceşti. Căci, precum în Lege era ceva simţit, dar făcea şi închipuire a ceva înțeles, așa și Raiul îl înțelegem și trupește, dar îl tâlcuim și duhovniceşte.

(Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la facerea omului; Omilie despre Rai, traducere din limba greacă de Ierom. Lavrentie Carp, Editura Doxologia, Iași, 2010, pp. 93-94)

Raiul din Eden

Care cuvânt va putea înfăţişa desfătarea Raiul?

Eden

De la același autor

Ultimele din categorie