Chiar și gheața ne învață că există o măsură și un scop în toate

Oare ştiţi voi câte legi s-au avut în vedere la formarea gheţii, iarna?

Oare ştiţi voi câte legi s-au avut în vedere la formarea gheţii, iarna? Colea, pe cel mai neînsemnat pârâu, pe cea mai mică baltă, s-a repetat, în formă, ceea ce s-a întâmplat oarecând cu munţii cei uriaşi şi la formarea acelor stânci uriaşe dintr-înşii, la care nu te poţi uita fără de mirare şi spăimântare!

Toate acestea şi altele multe sunt de ajuns pentru a încredinţa pe oricine că haina cea aspră şi grea pe care iarna la venirea sa o aruncă în spinarea pământului pentru a apăra de mulţimea gerului şi de moarte cele încredinţate sânurilor lui, deşi s-ar părea că se formează la întâmplare, totuşi ea întotdeauna este ţesută de o mână mult iscusită, după un model şi într-un chip de mai înainte hotărât, după măsura trebuitoare şi cu toate podoabele cu putinţă.

(Sfântul Inochentie al Odessei, Înţelepciunea dumnezeiască şi rosturile naturii, traducere de patriarhul Nicodim Munteanu, Editura Sophia, Bucureşti, 2012, p. 83)

De la același autor

Ultimele din categorie