Harul dumnezeiesc

Harul primit de noi în momentul Botezului se va descoperi în manifestările sale, dacă ne vom smeri. Atunci acest Har, izvorând de la Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, ne va apăra de rătăcirile păgubitoare, ne va arăta calea cea adevărată a vieţii mântuitoare, căci ne va îmbogăţi prin îndrumarea sa dumnezeiască.

Iubiţilor întru Hristos fiii mei, Harul primit de noi în momentul Botezului se va descoperi în manifestările sale, dacă ne vom smeri. Atunci acest Har, izvorând de la Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, ne va apăra de rătăcirile păgubitoare, ne va arăta calea cea adevărată a vieţii mântuitoare, căci ne va îmbogăţi prin îndrumarea sa dumnezeiască.

Atunci, datorită smereniei noastre, acest Har, izvorând de la Duhul Sfânt, pe care Domnul L-a numit putere, (Fapte 1, 8), nevăzut, va revărsa întotdeauna peste noi putere dumnezeiască, pentru a lupta cu păcatul şi patimile, pentru împlinirea neabătută a tuturor poruncilor mântuitoare. Atunci Harul dumnezeiesc, izvorând de la Duhul Sfânt, Duhul Mângâietor, va fi pentru noi izvor de mângâiere în necazuri, va alunga departe negura diavolească a tristeţii, mâhnirii, plictiselii şi deznădejdii, ne va uni pe veci cu Domnul şi noi, încă de aici, vom simţi unirea cu Hristos, iar după moartea noastră acest Har, ca o îmbrăcăminte întru Hristos, ne va acoperi de toate vămile diavoleşti şi ne va duce în cămara lui Hristos, în împărăţia Lui cea cerească, pentru fericire veşnică. Să ne învrednicească de acestea Domnul prin Harul Său, ca pe unii care s-au împărtăşit cu Sfântul Duh, ca urmare a iubirii nespuse a Părintelui Său Dumnezeiesc şi a Sfintei Treimi - Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! (II Corinteni 13, 13). Amin.

(Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev) Făcătorul de minuni din Sofia, Predici, Editura Adormirea Maicii Domnului, Bucureşti, 2007, pp. 192-193)

Ultimele din categorie