Mâncarea are trei rânduieli

Înfrânare, îndestulare şi saturare, înfrânarea este atunci când mai vrând încă să mănânce, se înfrânează şi se scoală încă flămând. Îndestulare este când va mânca de ajuns, iar săturare când se va sătura.

De vreme ce mâncarea, după Grigorie Sinaitul, are trei rânduieli: înfrânare, îndestulare şi saturare, înfrânarea este atunci când mai vrând încă să mănânce, se înfrânează şi se scoală încă flămând. Îndestulare este când va mânca de ajuns, iar săturare când se va sătura. Deci, Prea Sfinţia ta, dacă nu le poţi păzi pe primele două stări, să stai măcar până la a treia şi să nu devii prea sătul, aducându-ţi aminte atât de Domnul Care a zis: Vai vouă celor ce sunteţi sătui acum, că veţi flămânzi (Lc. 6, 25), cât şi de acel bogat care în fiecare zi se veselea strălucit. Şi [foloseşte-te] de pilda lui - căci pentru îndulcirea şi desfătarea pe care le-a luat în această viaţă s-a lipsit, vai!, de sânurile lui Avraam cele dorite, dorind măcar un deget ce răcoreşte limba.
 
(Sfântul Nicodim AghioritulPaza celor cinci simțuri, Editura Egumenița, Galați, p. 159)

De la același autor

Ultimele din categorie