Mărturisire a Preasfintei Treimi

În numele Acestei Sfinte Treimi ea botează întru viața veșnică, pe Aceasta O cinstește preaslăvind deopotrivă Cele Trei Ipostasuri, pe Aceasta O mărturisește neîmpărțită și nedespărțită, Acesteia se închină fără de greșeală, pe Aceasta O proslăvește fără tăcere.

Unul este Ipostasul Tatălui, și unul este Ipostasul Fiului, și unul este Ipostasul Duhului Celui Sfânt: una este Dumnezeirea, una este puterea, una este împărăția, în trei ipostasuri.

Așa slăvim Sfânta Unime în Treime și Sfânta Treime în Unime; așa mărturisește Sfânta, Dumnezeiasca și Soborniceasca Biserică!

În numele Acestei Sfinte Treimi ea botează întru viața veșnică, pe Aceasta O cinstește preaslăvind deopotrivă Cele Trei Ipostasuri, pe Aceasta O mărturisește neîmpărțită și nedespărțită, Acesteia se închină fără de greșeală, pe Aceasta O proslăvește fără tăcere.

Acestei Unimi Întreit-Ipostatice, Tatăului și Fiului și Duhului Celui Sfânt se cuvine slava, mulțumita, cinstea, stăpânirea în veci.

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni scoase din facerile Sfântului Efrem Sirul și așezate după rânduiala Psalmilor lui David, Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, București, pp. 61-62)

De la același autor

Ultimele din categorie