Minciuna de căpătâi din lume

În ce stă minciuna de căpătâi? În a tăgădui pe Dumnezeu-Omul, pe Hristos.

În ce stă minciuna de căpătâi? În a tăgădui pe Dumnezeu-Omul, pe Hristos, în a spune că Iisus nu-i Dumnezeu, că nu-i Mesia, adică Hristos, că nu-i Mântuitor - iar aceasta e tocmai lucrarea Antihristului.

Principalul mincinos din lume este diavolul și, cu el, Antihristul. „Trebuie știut că oricine, prin orice mijloc ar face aceasta, tăgăduiește că Iisus este Dumnezeu, Mesia și Mântuitor, omul acela e un mincinos”. Aceasta este minciuna de căpătâi din lume; toate celelalte minciuni ori se trag din aceasta, ori sunt pe cale să se tragă.

Orice învățătură, orice idee, orice gândire care nu recunoaște că Iisus este Dumnezeu și Mântuitor, Dumnezeu întrupat, Dumnezeu-Om își trage obârșia de la Antihrist, este „antihristică”. Astfel de persoane, astfel de învățături, astfel de idei există chiar încă de la venirea lui Hristos pe lume. De aceea Ioan Teologul, învățător al tainelor, spune despre Antihrist că „acum este chiar (deja) în lume”. Orice om, orice idee din lume care neagă Biserica lui Hristos este de la Antihrist - fondatorul a toată ideologia anticreștină -, este Anti-Hrist, direct sau indirect. (Sfântul Iustin Popovici)

(Ieromonah Benedict Stancu, Părinții Bisericii despre sfâșitul lumii: antologie, Editura Sophia, București, 2009, pp. 73-74)

De la același autor

Ultimele din categorie