Ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem...

„Iubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat până acum. Ştim că, dacă El Se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea cum este" (1 Ioan 3: 2).

Cât de strânsă este unirea şi împărtăşirea creştinilor adevăraţi cu Dumnezeu! Ca aceea a copiilor cu tatăl: „Iar împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos", spune Apostolul (1 Ioan 1: 3). Cât de minunată şi preaslăvită este lucrarea aceasta, mintea nu poate să priceapă. Cât de nepreţuită şi de înaltă este vrednicia creştinilor! Lăudabilă soartă - să fii copilul unui anume stăpân; cu atât mai mult, al unui mare dregător şi, cu mult mai mult, să fii odrasla împăratului. De aceea, Sfântul Apostol spune întru uimire: „Vedeţi ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem. „Pentru aceea lumea nu ne cunoaşte, fiindcă nu L-a cunoscut nici pe El" (1 Ioan 3:1). Dacă creştinii, care sunt numiţi copiii lui Dumnezeu, se îmbracă într-o asemenea slavă, cu atât mai mult se vor arăta în slavă în Împărăţia Cerurilor! Împăratul pământesc îi îmbracă pe copiii lui în haine frumoase şi strălucitoare. Cu cât mai mult copiii lui Dumnezeu vor fi îmbrăcaţi în haine luminoase şi prea slăvite! „Care va schimba la înfăţişare trupul smereniei noastre ca să fie asemenea trupului slavei Sale" (Filip. 3: 21). „Iubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat până acum. Ştim că, dacă El Se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea cum este" (1 Ioan 3: 2). „Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, întru bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău; cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem întru bunătăţi pe aleşii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău şi să ne lăudăm cu moştenirea Ta" (Psalm 105:4-5).
 
(Sfântul Tihon din ZadonskComoară duhovnicească, din lume adunată, Editura Egumenița, Galați, 2008, p. 18)

Ultimele din categorie