„Nebun” se spune despre cel lipsit de Dumnezeu şi necredincios

Apelativul nebun se zice pentru oricine e lipsit de minte şi de judecată.

În sfârşit, pentru ce Domnul în Evanghelii, mai presus de multe alte insulte care sunt mai grele, statorniceşte ca cel ce zice fratelui său nebun să fie socotit vinovat de focul gheenei, iar cel care îl numeşte prost să fie adus în faţa sinedriului?

Apelativul nebun se zice pentru oricine e lipsit de minte şi de judecată, iar raka în limba evreiască se tâlcuieşte „vrednic de a fi scuipat". Fiindcă deci cuvântul nebun se spune despre cel lipsit de Dumnezeu şi necredincios după cuvântul: Zis-a cel nebun în inima lui: „Nu este Dumnezeu”, şi potrivit lui Moise care a zis: Poporul acesta este nebun şi nu înţelept, oricine îl numeşte pe fratele său care este de o credinţă cu el fără Dumnezeu şi închinător la idoli sau eretic şi necredincios, unul ca acela îl face nebun, şi pe bună dreptate se face vrednic de gheena focului. Dar oricine îl numeşte prost, ceea ce înseamnă „vrednicule de scuipat" şi „necurate", acesta învinuieşte viaţa fratelui său şi în chip potrivit este vrednic de o mai mică pedeapsă.

 

(Sfântul Maxim Mărturisitorul, Întrebări și nedumeriri, Editura Doxologia, Iași, 2012, p. 107)

De la același autor

Ultimele din categorie