Neliniştit este sufletul nostru până ce se va odihni în Tine

Omul voieşti să Te laude, o mică parte a creaturii Tale, însuşi omul care-şi duce încoace şi încolo starea sa muritoare şi mărturia păcatului său.

«Mare eşti, Doamne, şi cel mai vrednic de laudă, mare este puterea Ta, şi înţelepciunii Tale nu-i este număr».

Omul voieşti să Te laude, o mică parte a creaturii Tale, însuşi omul care-şi duce încoace şi încolo starea sa muritoare şi mărturia păcatului său şi mărturia că «Te împotriveşti celor mândri». Şi totuşi voieşti să Te laude omul, o mică parte a creaturii Tale.

Tu-l îndemni, ca să-l desfăteze lauda Ta, căci ne-ai făcut pe noi pentru Tine şi neliniştit este sufletul nostru până ce se va odihni în Tine.

(Fericitul Augustin, Mărturisiri, traducere de Pr. Prof. Nicolae Barbu, în „Părinți și Scriitori Bisericești”, vol. 64, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1985, p. 63)

De la același autor

Ultimele din categorie