Nu poţi fi la biserică din cauza bolii?

Starea celui ce boleşte şi mulţumeşte este mare înaintea lui Dumnezeu şi chiar se aseamănă celui ce şade în pustie, sub ascultarea desăvârşită a stareţului.

Să nu te mâhneşti prea mult pentru faptul că nu poţi fi la biserică din cauza bolii, amintindu-ţi de viaţa Sfântului Pimen Multpătimitorul: de faptul că nu ieşea din chilie şi nici nu-şi dorea vindecarea, şi că s-a învrednicit să fie tuns de mâinile Sfinţilor Îngeri?

Starea celui ce boleşte şi mulţumeşte este mare înaintea lui Dumnezeu şi chiar se aseamănă celui ce şade în pustie, sub ascultarea desăvârşită a stareţului. Mulţumeşte lui Dumnezeu că ţi-a dăruit cea mai scurtă cale spre mântuire.

(Sfântul Macarie de la Optina, Filocalia de la Optina, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2009, p. 52)

De la același autor

Ultimele din categorie