Să cunoști țelul vieții

Omul trebuie să cunoască țelul vieții ca să poată fi liber.

Viața ni s-a dat spre a ne sluji, nu pentru ca noi să-i slujim. Făcându-și din viață un idol, mai devreme sau mai târziu omul încetează a mai înțelege pentru ce trăiește, ajungând astfel la o stare de tulburare plină de deznădejde. Și va continua să târască după el povara deznădejdii ca un cal, și până la urmă va cădea pe neașteptate în cursa unei încremeniri stihiale. Omul trebuie să cunoască țelul vieții ca să poată fi liber. (Sfântul Stareț Nectarie de la Optina)
 
(Cerească Înțelepciune de la cei de Dumnezeu luminați Dascăli despre Cum să biruim deprimarea, ediția a 2-a, traducere de Constantin Făgețan, Editura Sophia, București, 2008, p. 48)

Ultimele din categorie