Să păstrezi cu frică drarul

Căci tot ceea ce dobândeşte cu multă osteneală, omul se străduieşte să păstreze ca, pierzând acestea, să nu piardă şi multa sa osteneală şi, depărtând harul lui Dumnezeu, să nu devină nevrednic de viaţa veşnică.

Şi, poate - de aceea întârzie El să-ţi dăruiască cele cerute, ca să te determine să petreci neîncetat înaintea Lui şi tu, simţind ce este darul lui Dumnezeu (cât de greu se dobândeşte), cu frică să-l păstrezi.

Căci tot ceea ce dobândeşte cu multă osteneală, omul se străduieşte să păstreze ca, pierzând acestea, să nu piardă şi multa sa osteneală şi, depărtând harul lui Dumnezeu, să nu devină nevrednic de viaţa veşnică.

De aceea să nu te descurajezi dacă nu vei primi îndată cele cerute. Căci, dacă Bunul Dumnezeu ar vedea că tu, îndată ce primeşti darul, nu îl pierzi, ar fi gata să ţi-l dăruiască înainte de cererea ta. Dar acum, din multă grijă pentru tine El face aceasta (adică nu ţi-l dă).

Căci, dacă cel ce a primit talantul şi l-a păstrat în întregime a fost osândit pentru faptul că nu l-a înmulţit, nu cu atât mai mult va fi osândit cel ce îl pierde?

(Despre rugăciune și trezvie în învățăturile Sfinților Părinți, Editura Egumenița, p. 21)

De la același autor

Ultimele din categorie