Stăpânul şi robul cumpărat

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, însuşi ne-a răscumpărat de la diavol şi de sub puterea lui întunecată. Nu ne-a răscumpărat cu argint sau aur, sau cu vreun preţ trecător, ci cu Sângele Său.

Vedem că robul slujeşte acelui stăpân care l-a cumpărat de la un altul. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, însuşi ne-a răscumpărat de la diavol şi de sub puterea lui întunecată. Nu ne-a răscumpărat cu argint sau aur, sau cu vreun preţ trecător, ci cu Sângele Său. Nu Şi-a cruţat Sângele Său pentru noi; a pătimit şi a primit chiar moartea, ca să ne răscumpere şi să ia asupra Sa toată povara noastră. Deşi satana pusese cu uşurinţă stăpânire peste noi şi ne înrobise, Hristos, Domnul nostru, ne-a luat apărarea şi ne-a izbăvit din amara robie, ne-a luat la Sine şi ne-a făcut robii Săi. Iar noi, când prin Sfântul Botez ne-am făcut creştini, ne-am lepădat de acest vrăjmaş, de toată trufia lui, de toate faptele lui rele şi am făgăduit să slujim Răscumpărătorului nostru Iisus. „Nu ştiţi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu preţ!" (1 Cor. 6:19-20).

(Sfântul Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească, din lume adunată, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2008, p. 26)

De la același autor

Ultimele din categorie