„Toate câte veţi cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi”

Desigur, Domnul nu ne interzice să năzuim şi la bunuri trecătoare şi pământeşti. Domnul nostru vrea doar ca aceste bunuri să nu ne umbrească cel mai înalt bun - împărăţia lui Dumnezeu.

Desigur, Domnul nu ne interzice să năzuim şi la bunuri trecătoare şi pământeşti. El a binevoit să spună: ... toate câte veţi cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi (Matei 21, 22). Iar prin cuvântul toate se înţeleg toate bunăţile, şi cereşti, şi pământeşti. Mai mult decât atât, în cântarea Tedeumului de Anul Nou, veţi auzi câte bunuri materiale cere Sfânta Biserică de la Domnul, pentru satisfacerea necesităţilor noastre trupeşti. Domnul nostru vrea doar ca aceste bunuri să nu ne umbrească cel mai înalt bun - împărăţia lui Dumnezeu.

Din aceste cuvinte ale lui Hristos se vede că bunurile pământeşti sunt inferioare sau nişte accesorii. Ele se vor adăuga nouă, rugându-ne, dacă mai întâi vom căuta împărăţia lui Dumnezeu.

(Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev) Făcătorul de minuni din Sofia, Predici, Editura Adormirea Maicii Domnului, Bucureşti, 2007,  p. 81)

Ultimele din categorie