Toate cele săvârşite în Biserică au o raţiune mai presus de fire

Toate cele săvârşite în Biserică au o raţiune mai presus de fire.

Pentru care pricină la punerea înainte a preacinstitului trup şi sânge al Domnului este obiceiul în Biserică să fie puse înainte pâinile şi potirele şi acestea în mod inegal?
 
Toate cele săvârşite în Biserică au o raţiune mai presus de fire. Fiindcă, în chip deosebit, aceste simboale sunt taine şi chipuri ale dumnezeieştii firi, dar aceasta este necompusă -în vreme ce întreaga făptură este compusă şi numai Sfânta Treime, precum s-a spus, este simplă şi necompusă -, pentru acest motiv, Biserica pune înainte pâinile şi potirele în mod inegal, caracterizând prin acestea ceea ce este dumnezeiesc.
 
(Sfântul Maxim MărturisitorulÎntrebări și nedumeriri, Editura Doxologia, Iași, 2012, p. 81)

De la același autor

Ultimele din categorie