Vrăjmaşul lărgeşte pururea prin adaosuri răul

Vrăjmașul tulbură prin înţelepciunea cea dinafară şi deşartă curăţia şi simplitatea învăţăturii dumnezeiescului Duh.

Vrăjmaşul adevărului lărgeşte pururea prin adaosuri răul, prin care a semănat de la început dezbinări în Biserica lui Dumnezeu, şi, aflând şi acum organe care să primească tot meşteşugul lui, introduce în alcătuirea creştinismului tăgăduirea dumnezeirii Unuia-Născut, tulburând prin înţelepciunea cea dinafară şi deşartă curăţia şi simplitatea învăţăturii dumnezeiescului Duh şi rătăcind prin vorbe convingătoare pe cei neîntinaţi.

(Sfântul Vasile cel Mare, Împotriva lui Eunomie, Editura Crigarux, p. 33)

Ultimele din categorie