Ai ajuns la ţintă!

Nimic nu e mai iluzoriu decât o „victorie”; o ştiu şi vrăjmaşii nevăzuţi. De aceea înscenează ei înșiși astfel de „victorii”, retrăgându-se aparent, pentru a năvăli apoi cu forţe unite.

În cazul în care omul n-a cedat încă, demonul slavei deşarte care voise să-l conducă spre cele mai iraţionale exagerări recurge la un ultim şiretlic şi îşi schimbă din nou tactica. Îi şopteşte celui statornic: Ai ajuns la ţintă, nu mai e nevoie să ţii post!

„Demonului care încearcă să mă convingă prin lingu­şeală şi-mi spune cu jurăminte: «De acum înainte să nu te mai lipseşti de nici o mâncare şi băutură, fiindcă din pricina postului prea întins a ajuns trupul tău atât de slab şi uscat»:

«Un duşman plângăreţ făgăduieşte totul cu buzele, dar în inimă meştereşte vicleşug»" (Prov 26, 24).

Nimănui care a încercat vreodată să se elibereze de vreo patimă mai mare sau mai mică ori de vreun prost obicei nu îi sunt necunoscute astfel de gânduri. Nimic nu e mai iluzoriu decât o „victorie", o ştiu şi vrăjmaşii nevăzuţi. De aceea înscenează ei înșiși astfel de „victorii", retrăgându-se aparent, pentru a năvăli apoi cu forţe unite. Nu vorbea însuşi Mântuitorul despre omul din care ieşise un demon şi în care, profitând de neatenţia sa, au intrat ulterior şapte demoni, mult mai răi (Mt 12, 43-45)?

(Ieroschimonah Gabriel Bunge, Gastrimargia sau nebunia pântecelui — ştiinţa și învăţătura Părinţilor pustiei despre mâncat şi postit plecând de la scrierile avvei Evagrie Ponticul, traducere pr. Ioan Moga, Editura Deisis, Sibiu, 2014, p. 54)

De la același autor

Ultimele din categorie