Alta este judecata pentru cel ce păcătuiește la tinerețe și alta pentru cel ce păcătuiește la bătrânețe

Totuși trebuie știut că multe și diferite sunt la dreptul Judecător judecățile și răsplătirile pe care le va face pentru cei ce păcătuiesc în trup. Căci altfel se judecă credinciosul și altfel necredinciosul. Alta este judecata pentru cel ce păcătuiește la tinerețe și alta pentru cel ce păcătuiește la bătrânețe. Alta este judecata celui necăsătorit și alta a celui ce are femeie.

Totuși trebuie știut că multe și diferite sunt la dreptul Judecător judecățile și răsplătirile pe care le va face pentru cei ce păcătuiesc în trup. Căci altfel se judecă credinciosul și altfel necredinciosul. Alta este judecata pentru cel ce păcătuiește la tinerețe și alta pentru cel ce păcătuiește la bătrânețe. Alta este judecata celui necăsătorit și alta a celui ce are femeie. Alta a celui ce locuiește împreună cu femeia nărăvită și alta a celui ce este împreună cu cea a celui înfrânat, și alta a celui ce spurcă mai multe femei. Alta este judecata preotului și învățătorului și alta a omului simplu, alta este judecata din deprindere și rău obicei și alta este fapta lucrată din răpire. Altă iertare iarăși are cel ce cade și se întristează și se tânguiește și alta cel ce păcătuiește și petrece fără grijă. Altfel se pedepsește cel săvârșește păcatul din fire și altfel cel ce îl face folosindu-se de fire, și altfel, amarnic, mai presus de orice păcat, va fi pedepsit cel ce păcătuiește împotriva firii, cel ce săvârșește pierzania sodomiților, lucru pe care nici la dobitoacele cele fără de minte nu l-ar vedea cineva. Căci dacă sodomiții care nu au învățat legea, nici nu au citit pe profeți, pentru lucrarea lor spurcată au fost cheltuiți de focul dumnezeiesc, de care pedeapsă nu vor fi vrednici cei care au citit în continuu legea și proorocii și apostolii și au făcut aceleași păcate cu ale acelora. De aceea nici nu mai este acum o asemenea ardere, fiindcă un alt foc este pregătit, mai cumplit, care niciodată nu se stinge, pentru cei ce lucrează unele ca acestea.

(Teognost, Tezaurul, în curs de editare la Editura Doxologia)

Ultimele din categorie