Care este cea mai înaltă unire dintre Dumnezeu şi om?

Cea mai subtilă, şi mai înaltă, şi mai tainică unire între Dumnezeu şi om este unirea duhului celui dintru noi cu duhul lui Dumnezeu.

Cea mai subtilă şi mai înaltă şi mai tainică unire între Dumnezeu şi om este unirea duhului celui dintru noi cu duhul lui Dumnezeu. „Acest duh este un duh gânditor - după dumnezeiescul Grigorie Palama -, care stă în chip de raze de lumină în mijlocul inimii.” Cu acesta ne deosebim de îngeri. Cu acesta, omul este mai mare decât îngerii.

Duhul din noi stă între minte şi între cuvânt, şi are în sine şi cuvântul şi mintea. După cum, în semnul Sfintei Treimi, Duhul Sfânt stă în mijloc şi are şi pe Tatăl şi pe Fiul, că este de aceeaşi fiinţă, aşa este şi duhul acesta, aprinde mintea şi cuvântul omului şi se formează o treime.

(Arhimandrit Cleopa Ilie, Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 64)

De la același autor

Ultimele din categorie