Cugetul inimii omului se pleacă la rău din tinereţile lui (Fac. 8, 21)

Cugetul inimii omului se pleacă la rău din tinereţile lui (Fac. 8, 21) atât de tare încât mulţi de-abia se îngrijesc de oarecare bunătăţi, însă şi aceia, doar cu sporirea Duhului pot împlini ceva (atât fiind ei de înclinaţi spre răutăţi).

Înfricoşată şi plină de spaimă este căderea aceea a strămoşilor noştri în Eden, când au ascultat sfatul şarpelui. Nu numai de veşnicele bunătăţi i-a lipsit, ci şi întreaga fire omenească a stricat-o păcatul lor, adică toate lucrurile sufleteşti: înţelegerea, părerea, chibzuinţa, aducerea-aminte; încă şi neîmplinire şi neajunsuri a adus.

„Cugetul inimii omului se pleacă la rău din tinereţile lui“ (Fac. 8, 21) atât de tare încât mulţi de-abia se îngrijesc de oarecare bunătăţi, însă şi aceia, doar cu sporirea Duhului pot împlini ceva (atât fiind ei de înclinaţi spre răutăţi).

Într-o astfel de stare, şi Pavel Apostolul, oarecând simţindu-se pe sine, a strigat, grăind: „Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morţii acesteia? Pentru că ceea ce fac nu ştiu; căci nu săvârşesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc. Fiindcă ştiu că nu locuieşte în mine, adică în trupul meu, ce este bun. Dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se împotriva legii minţii mele şi făcându-mă rob legii păcatului, care este în mădularele mele“ (Rom. 7, 24, 15, 18, 23).

(Colecție coordonată de Ignatie Monahul, Povățuiri creștine pentru tineri, Editura Anastasia, București, 2001, p. 11)

De la același autor

Ultimele din categorie